Kỹ Thuật In & Thêu Logo

TC – Water

Mực thấm vào vải
Chất liệu vải sáng màu

TC – Trame

Hình chuyển màu từ các hạt phân bổ thưa – dày

TC – Face

Nổi trên mặt vải
Cao su, dẻo…

TC – Cao

Phù hợp Logo Nhỏ, hạn chế màu, nổi cao

TC – Disc

Mực thấm vào vải, xóa màu vải, trở về màu gốc mộc

TC – Plas

Phù hợp logo Nhỏ, cao cấp, mịn, nét, bóng, bầu

CN – KTS – Inter

Hình ảnh bất kỳ, thấm vào vải (nhiệt)

CN – KTS – Face

Hình ảnh bất kỳ, dính trên mặt vải

Thêu

Bền chắc, cao cấp, ổn định