1. Không sử dụng bàn là (ủi) quá nóng và tránh là mặt phải áo.
  Do not use ironing too hot and not ironing on the right side of the shirt
 2. Không giặt trước 2 tuần khi nhận áo nếu áo có sử dụng kỹ thuật in lụa nhựa dẻo.
  Do not washing the shirt two weeks before receive if this shirt using
  printign in silk, plastic
 3. Không giặt áo thun bằng máy có cường độ ma sát cao.
  Do not wash your shirt in high strength friction
 4. Không ngâm áo thun chất liệu cotton % trong nước ấm quá 40 độ.
  Do not soak the shirt 100% cotton in warm water over 40 degrees
 5. Không ngâm áo thun trong xà phòng quá lâu cùng với những áo khác màu.
  Do not soak shirt in soap too long along with other clothes
 6. Không sử dụng thuốc tẩy khi giặt
  Do not use bleach when washing
 7. Không đổ hóa chất trực tieeos lên mẫu in.
  Do not pour chemicals directly into the logo
 8. Không kéo giãn áo quá mức giới hạn.
  Do not stretch the shirt over the limit
 9. Không phơi áo trực tiếp ở nơi có nhiệt độ quá cao.
  Do not dry shirt direct exposure at temperatures too high
 10. Không hủy hoại áo bằng bất cứ hình thức nào.
  Do not destroy the shirt by any way.